1
vizualna podrška

Vizualna podrška uz sličice

U radnoj terapiji sličice se koriste u različite svrhe kao vizualna podrška. Sličice koje prikazuju različite predmete, prostore, situacije mogu se koristiti, na primjer, za izradu rasporeda dnevne rutine, školskog rasporeda,…

PECS KNJIGA

Kako izraditi PECS knjigu i sličice?

Radni terapeuti često koriste sličice kao vizualnu podršku s ciljem bolje organizacije djeteta u prostoru, da zna što ga očekuje, da dobije ideje što se želi igrati, odnosno u svemu…