nemir u razredu

Radnoterapijski savjeti za učitelje za nemirno dijete u razredu

Mnogi učitelji se “bore” sa djecom koja su nemirna za vrijeme sata i ometaju ostatak vršnjaka u praćenju nastave. Radni terapeut nakon provedenih procjena, odlaska i promatranja djeteta u razrednom okružju može učiteljima pružiti neke od dolje navedenih radnoterapijskih savjeta  za nemirno dijete u razredu koji ovise individualno o djetetovim potrebama.

Samo treba, u našem staromodnijem okružju, razmišljati izvan kutije jer prilagodba okoline (npr. sjedenje na stolici sa rastezljivom trakom pod nogama) koja je nekima malo čudna zapravo može uvelike pomoći djetetu, te na kraju i učiteljima.

Naravno potrebno je pokušati sa određenom strategijom nakon procjene, no ona ne mora uvijek biti uspješna odmah. Ako nakon nekog vremena se uoči da ta strategija nije uspješna potrebno je odrediti drugu strategiju za implementaciju koja također odgovara djetetovim potrebama ovisno o procjeni.

Iz prakse možemo reći kako su jedne od najuspješnijih strategija sljedeće:

 • Mirni kutak – kada je djetetu previše i kada vidimo da bi moglo doći do frustracije, preveniramo upravo sa mirnim kutkom koji je kao neka kućica (može se napraviti od kartona i unutra jedna strunjača, mogu unutra biti slušalice sa nekom umirujućom glazbom)
 • Slušalice – djeca koja su auditivno preosjetljiva mogu imati nepoželjne obrasce ponašanja ili zaklapati uši jer ih prevelika buka u razredu, školsko zvono može izbaciti iz optimalne razine uzbuđenja
 • Prilagodba zadataka
 • Uloge za učenika – ovo je također bitno jer na taj način dijete se ustane, kreće, organizira se uz malu pauzu. Uloga može biti da briše ploči, skupi zadaće i slično. Ili se kretanje može omogućiti tako da se cijeli razred kreće npr. da tijekom jednom školskog sata imate zajedničko “zagrijavanje” npr. ako je sat matematike i zbrajate ovisno o zbroju moraju skočiti toliko puta
 • Vizualna podrška – kako bi dijete znalo što se očekuje od njega danas
 • Rastezljiva traka zavezana oko nogu stolica koja omogućava djetetu pokret i proprioceptivni podražaj

Dolje su navedene još neke od strategija koje se mgu implemetirati u školu.

 • Sjesti dijete u prvu klupu (da je ostatak razreda iza leđa)
 • Sjesti dijete pokraj pozitivnog uzora
 • Povećati razmak između stolova (za manju distraktibilnost ) te ukloniti vizualne distraktore
 • Teniske loptice staviti na noge stolice (manja mogućnost okretanja stolice,za povećanje pozornosti, smanjenje buke prilikom pomicanja stolica) 
 • Koristiti različite auditivne signale za povećanje/vraćanje pozornosti (zvono,instrument)
 • Pružanje jedne po jedne upute (kratka direktna i jednostavna)
 • Pravila ponašanja potkrijepiti slikama na djetetu vidljivom mjestu
 • Dati djetetu ulogu pomagača kako bi mu se omogućilo kretanje, a da je ono smisleno: da nosi dnevnik, slaže stolice i klupe na početku i kraju sata, skuplja radne listiće, briše ploču, otvara i zatvara vrata, i sl.
 • Nagrada za dovršenu aktivnost (prema potrebi)
 • Igračka za stiskanje u ruci – fidget toy (poboljšanje samoregulacije,veća pažnja na zadatak,poboljšanje hvata…). Možete u balon staviti brašno, ili dati djetetu ili odrezati dio spužvastog „crva“
 • Isto tako mogu se na olovku staviti različiti nastavci koje dijete ako grize olovku, može nesmetano zagristi ili vrtjeti na olovci 
 • Disco-sit 
 • Maleni utezi ili vesta s utezima za duboki pritisak koji djeluje smirujuće (utezi se mogu izraditi u veselom uzorku tkanine ili napraviti npr. uteg zmijicu)
 • Nikada zabraniti sudjelovanje u tjelesnoj kulturi
 • Staviti spužvastog „crva“ koji se inače koristi za plivanje na stolicu i učvrstiti 
 • Dopustiti djetetu da piše i na tlu u položaju na trbuhu (osigurati mu mekšu podlogu)
 • Dopustiti da dijete sjedi na pilates lopti (mora biti učvrćena, noge na tlu kao i pri sjedenju na stolici) 
 • Nabaviti stolicu sa već ugrađenom loptom
 1. Izvori slika:
 2. https://www.pinterest.com/pin/146578162857228506/
 3. https://www.pinterest.com/pin/61572719893465773/
 4. https://www.pinterest.com/pin/176555247880703159/
 5. https://in.pinterest.com/pin/410249847305906972/
 6. https://www.pinterest.com/pin/419397784043993033/
 7. https://www.pinterest.com/pin/310255861810450466/
 8. https://www.pinterest.com/pin/4081455896409539/
 9. https://www.pinterest.com/pin/562035228500445884/