1
vizualna podrška

Vizualna podrška uz sličice

U radnoj terapiji sličice se koriste u različite svrhe kao vizualna podrška. Sličice koje prikazuju različite predmete, prostore, situacije mogu se koristiti, na primjer, za izradu rasporeda dnevne rutine, školskog rasporeda,…

PECS KNJIGA

Kako izraditi PECS knjigu i sličice?

Radni terapeuti često koriste sličice kao vizualnu podršku s ciljem bolje organizacije djeteta u prostoru, da zna što ga očekuje, da dobije ideje što se želi igrati, odnosno u svemu…

hurt

Hrvatska udruga radnih terapeuta – HURT

Radni terapeuti imaju svoju udrugu koja promiče i zalaže se za njihovu struku u Hrvatskoj. Članovi HURT-a su svojim radom uspjeli doći do toga da radna terapija bude zakonski regulirana…

Što je radna terapija?

Često kada nas radne terapeute upitaju što smo po struci i kažemo da smo radni terapeuti iznad glave naših sugovornika pojavi se upitnik sa pitanjem: “Što je to?”. Isto tako…