Općenito

Hrvatska udruga radnih terapeuta – HURT

Lea B.P.
Napisao Lea B.P.

Radni terapeuti imaju svoju udrugu koja promiče i zalaže se za njihovu struku.

Hrvatska udruga radnih terapeuta (HURT) je nacionalna, stručna udruga koja promiče profesionalne interese radnih terapeuta, etičnost u provođenju radnoterapijske djelatnosti i kvalitetu radnoterapijskih usluga u Republici Hrvatskoj.

Članovi HURT-a su svojim radom uspjeli doći do toga da radna terapija bude zakonski regulirana djelatnost. Hrvatski sabor je na sjednici 10.07.2009. godine po prvi put donio Zakon o djelatnostima u zdravstvu(NN 87/09) u kojem je po prvi put radna terapija regulirana. Temeljem tog zakona osnovana je i Hrvatska komora zdravstvenih radnika, a HURT je jedan od osnivača.

HURT uspješno surađuje s radnim terapeutima u europskim zemljama i kontinuirano organizira edukacijske aktivnosti za svoje članove. Također, uspješno surađuje sa srodnim udrugama u Hrvatskoj.

Od listopada 2006. godine, HURT je član COTEC-a (Ccouncil of Occupational Therapists for the Europian Countries), od svibnja 2010. godine i pridruženi član WFOT-a (World Federation of Occupational Therapists) te od lipnja 2011. i pridruženi član ENOTHE-a (European Occupational Therapy in Higher Education). U ožujku 2010. godine u Zagrebu je uspješno održan 52. sastanak COTEC-a.

Trenutno projektni tim HURT-a radi na projektu ERASMUS + financiranog projekta “Development of a training program for improving the Quality of Life of Persons with Intellectual Disabilities through the use of ICT solutions ( idICT)” /”Razvoj programa obuke za poboljšanje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama kroz korištenje ICT rješenja (idICT)“.

Ove godine po prvi put se održao projekt „Ruksak lak` može imat` svak`!“ u suradnji sa Američkom udrugom radnih terapeuta koji su proveli radni terapeuti diljem Hrvatske u školama. Kroz ovaj projekt željelo se ukazati na problem teških torbi koje utječu na nepravilan rast i razvoj djece. Roditelji i djeca su educirani o pravilnom namještanju ruksaka na leđa, pravilnom podizanju torbe, pravilnom slaganju knjiga u torbe te su osvješteni da je većina torbi teža nego što bi trebala biti.

Također, tijekom godina organizirane su različite edukacije i radionice. neke od njih su Tečaj Ayres terapije senzorne integracije, PECS (komunikacija izmjenom slika), tečaj MAES therapy, praktična radionica transferi, radionica Kako nadići barijere i izazove – od korijena do inovativnoh radnoterapeutskih praksi, i mnoge druge.

Iako se vidi da je radna terapija kao struka rasprostranjenija i poznatija u Hrvatskoj, i dalje je u nezahvalnoj poziciji te nailazi na neke zakonske i druge barijere.

 

Izvor :

www.hurt.hr (slika i dio teksta)

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.