Radna terapija u pedijatriji

Zašto je bitno poznavanje razvojnih miljokaza?

Lea B.P.
Napisao Lea B.P.

Kako bi znali u kojem dijelu dijete ima poteškoća, potrebno je poznavati tipičan razvoj djeteta, odnosno znati razvojne miljokaze. Uz njih znamo kada dijete počinje odizati glavicu, kada se razvija pinch hvat, kada počinje sudjelovati u određenim aktivnostima samozbrinjavanja.Zato ćemo opisati tipičan razvoj grube motorike, fine motorike, kognitivni razvoj, opisat ćemo kada dijete počinje sudjelovati u aktivnostima samozbrinjavanja.

Ako dijete izlazi iz prosjeka razvojnih miljokaza tada je bitno krenuti sa ranom intervencijom. Rana intervencija je program u kojem multidisciplinarni tim radi sa djetetom i potiče normalan razvoj.  Prve tri godine su kritične za razvoj djeteta i njegova mozga.

Radni terapeut je u sastavu tima za ranu intervenciju te zajedno sa roditeljima postavlja ciljeve za njihovo dijete.

Terapeut evaluira dijete i identificira  što to sve roditelj / skrbnik može raditi s njim da bi učvrstio vještinu i poboljšao senzorno procesiranje ili omogućio novo učenje. Djeca uče kroz kontekst svakodnevnih aktivnosti, odnosno uče kroz aktivnosti koje će raditi svaki dan. Dakle, ako je problem taj što dijete ima teškoća sa finom motorikom radni terapeut će educirati roditelje na koji način, kako i kada raditi sa djetetom na tim vještinama (npr. da uzima sitniju hranu sam s tanjurića, da izolira pokrete prstiju tako da upali TV ili slično). Dakle, djetetu  se mora dati prilika da sudjeluje u različitim aktivnostima svakodnevnog životu da generalizira naučeno. Radni terapeut pruža podršku roditeljima jer oni su najbolji terapeuti za svoje dijete jer su s njim 24 sata dnevno. Ukazuje im i na bitan faktor za dijete, a to su pohvale tijekom učenja novih aktivnosti kroz pljeskanje, veseli ton i slično. Obitelj mora biti uključena u ranu intervenciju u svim aspektima. Obitelj je ključ uspjeha.

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.