Radna terapija u domovima za starije osobe

Radni terapeut kao dio multidisciplinarnog tima u domovima za starije osobe ima brojne značajne uloge. Sve su radno terapijske intervencije usmjerene poboljšanju kvalitete života, povećanju stupnja samostalnosti i neovisnosti korisnika u domu. Već je davno prepoznata važnost radne terapije u radu sa starijim ljudima, no radni se terapeuti kao zdravstveni radnici u ustanovama socijalne skrbi i dalje svakodnevno u svom poslu susreću sa brojnim izazovima. 

U Domove za starije osobe, korisnici se smještaju ovisno o potrebama, funkcionalnoj sposobnosti i zdravstvenom stanju prema propisanim stupnjevima usluge iz Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga:

 • Ⅰ. Stupanj usluge pruža se funkcionalno neovisnom korisniku koji samostalo zadovoljava svoje potrebe, a iz zdravstvenog stanja se može zaključiti da mu pomoć druge osobe nije potrebna.
 • Ⅱ. Stupanj usluge pruža se djelomično ovisnom korisniku kojemu je potrebna pripomoć pri zadovoljenju osnovnih potreba
 • Ⅲ. Stupanj usluge pruža se funkcionalno ovisnom korisniku kojem je potrebna pomoć druge osobe u zadovoljenju svih potreba u punom opsegu
 • Ⅳ. Stupanj usluge pruža se funkcionalno ovisnom korisniku kojem je zbog Alzheimerove demencije ili drugih demencija (srednji/srednje teški stadij bolesti) potrebna pomoć i nadzor druge osobe u zadovoljenju svih potreba u punom opsegu.

Radni terapeut je zastupljen u radu sa korisnicima svih stupnjeva usluge gdje provodi pomno osmišljene indvidualne i grupne aktivnosti.

Budući da radni terapeuti koriste aktivnost kao alat pomoću kojeg terapijski djeluju svaka aktivnost mora biti ciljana i usmjerena prema korisniku.

Kako bismo odredili i osmislili najbolju aktivnost te isplanirali intervenciju provodimo specifične radno terapijske procjene.

U radu sa starijim ljudima koristimo brojne procjene, no neke od najčešćih su:

 • Kanadska mjera izvođenja okupacija (COPM) je individualizirana procjena, na dokazima utemeljena kako bi se prepoznale promjene u izvođenu aktivnosti svakodnevnog života u određenom razdoblju. Identificira 5 problema koje osoba ima u svakodnevnom životu na koje se baziramo tijekom same intervencije. Dizajnirana je kao inicijalna procjena, intervencija, a  ima i mogućnost finalne evaluacije.
 • Barthelov indeks je procjena namjenjena neurološkim korisnicima kako bi se procjenio stupanj samostalnosti u aktivnostima svakodnevnog života.
 • Mini mentaln test (MMSE) kao kratka procjena u uvid kognitivnog stanja korisnika.
 • Chek lista interesa je procjena koja ukazuje na zanimanja korisnika prema raznim aktivnostima što nam je važno kod planiranja i organiziranja aktivnosti.
 • Analiza aktivnosti je proces razlaganja nekog zadatka na njegove sastavne dijelove. Analizirajući aktivnost kroz komponente dobivamo uvid u korisniku problematična područja.

Navedene procjene koristimo u početnoj fazi, prilikom prikupljanja podataka, no možemo i kroz provođenje same intervencije te tijekom finalne evaluacije kako bismo dobili uvid u napredak ili zadržavanje trenutnog stanja.

Kako bismo proveli radno-terapijsku intervenciju u obzir uzimamo korisnika, njegove ciljeve i želje.

Radno terapisjka intervencija se provodi individualno i kroz brojne grupne aktivnosti koje se organiziraju u domu. Radni terapeut sudjeuje u organizaciji svih grupnih aktivnosti, a dio ih i provodi.

Individualna radna terapija provodi se modificiranom, individualno prilagođenom aktivnošću koja je usmjerena terapijskom cilju. Kada provodimo individualnu terapiju, aktivnost koju osmišljavamo  je svrsishovita i cilju usmjerena imajući na umu potrebe korisnika kao i problematične komponente na kojima želimo djelovati kao stručnjaci. Dok je starenje ireverzibilan proces kojeg prate brojne prirodne, fiziološke promjene često nailazimo i na neke patološke promjene. Neke od najčešćih patološki promjena u starjoj životnoj dobi su kardiovaskularne, neurološke bolesti te bolesti mišićno koštanog sustava. Uzimajući u obzir sve probleme koje prate navedene bolesti te prikuljenje podatke kroz procjene osimšljavamo ciljanje, terapijske aktivnosti.  Područje djelovanja radnog terapeuta usmjereno je na aktivnosti samozbrinjavanja (brige o sebi), produktivnosti i slobodnog vremena stoga se i sama terapija bazira na direktnim problemima u navedenim područjima.  U navedenim okupacijama sa starijim ljudima radni terapeut:

 • podučava korisnika o strategijama uštede energije
 • mjerama sigurnosti
 • prevenciji padova
 • provodi adaptaciju pribora za provođenje aktivnosti
 • adaptaciju namještaja, sanitarija, prostora
 • provodi trening transfera
 • trening aktivnosti svakodnevnog života
 • organizira slobodno vrijeme

Kada govorimo o grupnim aktivnostima u domovima važno je napomenuti da se svaka provodi sa specifičnim ciljevima. Grupne aktivnosti osimšljavaju se prema problemima, potrebama korisnika, a ujedno pratimo godišnja doba i brojne praznike. Prema navedenome nastoji se kvalitetno organizirati slobodno vrijeme te raditi na očuvanju i poboljšanju zdravlja korisnika starije životne dobi, no o grupnim aktivnostima ćemo više u sljedećem članku.

Napisao:

Ivo Jurkić, Radni terapeut

Izvor slika:

 1. pixabay.com
 2. https://www.thetherapystore.com.au/product/canadian-occupational-performance-measure-copm-manual-5th-edition/