1
samoregulacija

Što je samoregulacija?

Gotovo svakodnevno se suočavamo sa situacijama gdje dolazi do izražaja naša samoregulacija. Zamislite se u situaciji da se vraćate umorni sa posla, a tramvaj je pun ljudi, vruće je, svako…

praksija bicikla

Što je dispraksija?

Primjećujete da Vaše dijete ne uspijeva imitirati neke nove položaje kroz igru, teško uči nove aktivnosti, nema ideju kako bi riješilo neki problem te dolazi do izazova u izvođenju svakodnevnih…