Što je vizualna percepcija i zašto je bitna u svakodnevnom životu?

Vid..Zahvaljujući njemu možemo vidjeti zelenilo i raskoš prirode, uočiti leptira na cvijetu, vidjeti lica dragih ljudi i prepoznati ih u gomili te mnogo toga što nam uvelike olakšava svakodnevicu. Kada malo bolje razmislimo vidimo koliko je vid važan. No da li je vid isto što i vizualna percepcija? Što je vizualna percepcija? Možemo imati dobar vid i dobru kontrolu očiju, a vizualna percepcija može biti izazovna. Naravno, ako je vid loš i vještine vizualne percepcije su u izazovu. Vizualna percepcija je način kako mozak procesira ono što vidimo, odnosno način na koji mozak interpretira, analizira i daje smisao onome što vidimo.

Važno je prvo isključiti organska oštećenja vida. Vizualna percpecija je bitna u svakodnevnom životu u različitim aktivnostima kao što je pisanje, čitanje, oblačenje, slaganje puzzli, uočavanje  sličnosti i različitosti, određivanju koliko je nešto daleko ili duboko, i slično. Vizualna percepcija je širok termin. Imamo više “kategorija” vizualne percepcije.

 • vizuo-spacijalni odnosi
 • vizualna diskriminacija
 • konstantnost oblika
 • vizualno zatvaranje
 • razlikovanje predmeta od podloge
 • vizualno pamćenje
 • vizualno sekvencionalno pamćenje

Kratko ćemo opisati svaku “kategoriju” vizualne percepcije i navesti moguće izazove u svakodnevici.

1. Vizuo-spacijalni odnosi

Odnosi se na poziciju predmeta u prostoru, odnosno to je sposobnost raspoznavanja da je oblik ili dio oblika okrenut drugačije u odnosu na drugi. Izazov u svakodnevnom životu može predstavljati npr. razlikovanje slova “b” i “d”, planiranje kretanja u odnosu na predmete oko sebe, teškoće sa prostornim konceptima “na”, “iznad”, “ispod”, i slično.

2. Vizualna diskriminacija 

Vizualna diskriminacija je sposobnost primjećivanja i uspoređivanja značajki jednog predmeta sa drugim ovisno o tome da li su predmeti slični ili različiti. U svakodnevici bitno je za npr. uparivanje čarapa, cipela, diskriminaciju veličine slova i predmeta, razlikovanje sličnosti u formaciji slova, itd.

3. Konstantnost oblika

To je sposobnost raspoznavanja da se radi o istom predmetu neovisno o tome da li je predmet gledan odozgo, sa strane, odnosno neovisno o njegovom položaju. Pa je tako ova vještina bitna za raspoznavanje npr. slova i brojeva ako su ona rotirana, raspoznavanje istog slova u tiskanom i pisanom obliku, i slično.

4. Vizualno zatvaranje

Vizualno zatvaranje je mogućnost prepoznavanja predmeta, oblika iako on nije u cijelosti prikazan ili ako jedan njegov dio nedostaje. U svakodnevici ova je vještina bitna za npr. dovršavanje napola dovršenog crteža, kopiranju, slaganjem puzzli, i slično.

5. Razlikovanje predmeta od podloge

Navedena vještina se može zasebno testirati kroz Test senzorne integracije i praksije (SIPT). Zahvaljujući ovoj vještini možemo pronaći traženi predmet u hrpi drugih predmeta, dakle to je sposobnost izloiranja traženog predmeta u zbunjujućoj okolini. U svakodnevici ova vještina nam omogućuje npr. u torbi punoj stvari pronaći ključ ili naočale, pronaći željenu majicu među hrpom druge odijeće u ormaru, u kutiji punoj igrački naći željenu igračku, u pernici pronaći olovku, i slično.

6. Vizualno pamćenje

Kada netko kaže da je vizualan tip, uglavnom se misli da dobro pamti ono što je vidio. Vizualno pamćenje je sposobnost podsjećanja vizualnih karakteristika nekog predmeta, okoline koje je osoba jednom vidjela. U svakodnevici je bitno za npr. prepisivanje sa ploče, odnosno transfer viđenog na ploči na papir (djeca koja imaju izazov sa vizualnim pamćenjem će duže prepisivati sa ploče jer će pamtiti manje riječi i više puta će morati odizati glavu), za igru memori, snalaženje u okolini u kojoj smo jednom već prošli prema određenim karakteristikama, itd.

7. Vizualno sekvencionalno pamćenje

Sposobnost podsjećanja niza predmeta u točnom redoslijedu. U svakodnevici je ova vještina bitna za npr. učenje abecede, za brojanje, pamćenje redoslijeda događaja nakon čitanja što je važno i za razvoj razumijevanja pročitanog, i slično.

U sljedećem članku ćemo navesti neke akivnosti koje zahtjevaju dobre vještine vizualne percepcije. Moći će se koristiti za stolom ili uz kombiniranje aktivnosti sa aktivnim kretanjem djeteta što djetetu daje više benefita, ali je dijete i više motivirano kada ga se uključi u aktivnosti u kojima se aktivno kreću što znači da će vjerojatno lakše prihvatiti za njega namijenjene zadatke. Vremenom ćemo pisati i o tome što bebe vide kada tek dođu na svijet i što je to funkcionalna procjena vida.

Pomoćni izvori (prevedeno i prilagođeno):

 1. www.childdevelopment.com.au/areas-of-concern/fine-motor-skills/visual-perception
 2. www.therapyfunzone.net/blog/ot/visual-perceptual-skills
 3. www.missjaimeot.com/visual-perception
 4. www.edubloxsa.co.za/understanding-visual-perceptual-skills-visual-perceptual-deficits