vizualna percepcija

Aktivnosti za poticanje razvoja vještina vizualne percepcije – I.dio

Pogledajte gornju sliku. Koliko plavih kućica vidite? 3? Super! Točno ste odgovorili zahvaljujući vašim dobrim vizuoperceptivnim vještinama, odnosno vizualnoj diskriminaciji 🙂 U prošlom članku pisali smo o tome što je vizualna percepcija i u kojim svakodnevnim aktivnostima ima ulogu. Istina je da je jako teško navesti aktivnosti u svakodnevici, a da vizualna percpecija nema svoje mjesto. Sada ćemo govoriti i dati prijedloge za neke aktivnosti, igre koje potiču razvoj vještina vizualne percpecije.

U dolje navedenim aktivnostima osim vještina vizualne percpecije možemo raditi na drugim vještinama tako da dijete se aktivno kreće prostorom i sudjeluje u zadatku. Biti će motiviraniji, a kroz kretanje djeca bolje usvajaju različite vještine i uče. Pa tako neke se igre mogu kombinirati sa poligonskim zadacima, iz viseće vreće u potrbušnom položaju (u kojem dodajemo izazov djetetu sa borbom protiv gravitacije, aktivaciju ekstenzorne mišićne skupine, motoričko planiranje, proksimalnu stabilnost zglobova, vestibularni i proprioceptivni podražaj; sve ovisno o načinu rada iz vreće), sa ljuljačke (gdje će dijete morati mijenjati položaje tijela i motorički planirati planirati), sa skejta (u različitim položajima), i slično.

Vizualna diskriminacija i konstantnost oblika

 • Od kartona izradite oblike različitih veličina i boja (npr. jedan veći krug i jedan manji te dijete mora naskočiti na 2 ista oblika); ili od istih kartona pokaže se oblik koji se traži (npr. kvadrat) te možete štopati koliko djetetu treba da se organizira i pronađe 2 ista oblika
 • Twister sa oblicima
 • Pretraživanje predmeta po nalogu (npr. pronađi sve plave predmete)
 • Igra sa svakodnevnim predmetima (npr. ključ, žlica, vilica, četkica za zube)-na papiru možete iscrtati navedene oblike i dijete mora upariti predmet sa obrisom istoga
 • Pri stavljanju čarapa ili skidanju sa sušila neka dijete uparuje čarape
 • Od “pipe cleanera” napraviti neki oblik, slovo, broj i prema nalogu upecati oblik, ili ako imate ribice navesti koju boju ribice dijete treba uloviti
 • Na papiru napišite slova ili brojeve ili nacrtajte oblike različitih veličina te dijete mora naljepnicu nalijepiti na određeno slovo ili broj;  ili na karton od role papira isto tako možete napisati slova ili brojeve te dijete mora pretražiti određeno slovo i zalijepiti naljepnicu na njega.  Ili dijete ne mora lijepiti naljepnice već sa nekim markerom označiti. Isto tako dijete može staviti prst u boju (tempera, pečat) i ostaviti otisak prsta na traženom slovu ili broju.
vizualno skeniranje 2
rola sa slovima
vizualno skeniranje
 • Na foliju sa zračnim mjehurićima možete zalijepiti papiriće sa bojama ili staviti slova (npr. po 2 ista slova koja su drugačije postavljena jedno je normalno napisano, a drugo obrnuto).
mjehurići slova
 • Na vrhu papira možete nacrtati neke elemente koji su kompleksniji, a dolje na papiru ponoviti iste te elemente I dodati još druge elemente. Dijete mora pronaći par svakom element koji je nacrtan u vrhu papira
oblici

Vizualno sekvencionalno pamćenje i vizualna memorija

 • Pokažite djetetu sliku jaja sa dvije različite boje (npr. gornji dio jaja je žut, a donji je crven) zaklopite sliku te dijete mora zapamtiti i pronaći odgovarajuće dijelove jaja (ako želite još vremena između slaganja i zatvaranja slike dijete može napraviti neki dodatni zadatak npr. skoči kao zeko 5 puta pa onda složiti jaje prema viđenom i zapamćenom.
jaja
 • Uzmite neke sličice voća, povrća ili životinja te ih poredajte u nizu okrenute prema dolje. Dijete treba okretati svaku sličicu i imenovati. Zatim zatvorite sve sličice ili djetetu prekrijte oči te je djetetov zadatak da  se prisjeti redoslijeda sličica.
 • Pokažite djetetu neku sliku koja ima više detalja, dajte mu malo vremena da prouči i pokuša zapamtiti što više predmeta i detalja sa slike. Tko je zapamtio više pobjeđuje!

U drugom dijelu, odnosno u idućem članku pogledajte primjere igri za vizuospacijalne odnose, vizualno zatvaranje i razlikovanje predmeta od podloge 🙂

Pomoćni izvori i slike:

 1. theanonymousot.com/2013/02/01/pinned-on-pinterest-tested-in-therapy-test-pin-4/
 2. www.pinterest.com/pin/815573813739504040/
 3. www.theottoolbox.com/2016/06/visual-scanning-dot-marker-activity.html?m=1
 4. www.pinterest.com/pin/196469602471209622/
 5. engagingtoddleractivities.wordpress.com/2011/06/13/mix-and-match-patterns-with-plastic-eggs
 6. eyecanlearn.com/perception/discrimination
 7. www.pediastaff.com/blog/foundations-for-visual-perception-activity-ideas-1779