5 radnoterapijskih aktivnosti sa djecom sa dispraksijom (I.dio)

Već smo opisali što je dispraksija te što ona nosi sa sobom, a ovdje ćemo govoriti o tome na koji način radni terapeut intervenira i zašto te ćemo navesti nekoliko primjera radnoterapijskih aktivnosti sa djecom sa dispraksijom. Kako je dispraksija senzorno integrativni problem bitno je imati senzorno integrativni pristup kroz aktivnosti. 

Ako dijete uredno integrira senzorne inpute tada dijete može razviti urednu grubu motoriku bez koje se neće razviti uredna fina motorika. Za sada ćemo navesti 5 aktivnosti koje se mogu koristiti u RT intervenciji sa djecom sa dispraksijom.

1. Povlačenje užeta na skejtu

Skejt možete sami izraditi koristeći podlogu za prenošenje biljki koju ćete dodatno obložiti mekanom spužvom. Ako djetetu sa dispraksijom ponudimo skejt i ispred njega uže (koje je čvrsto zavezano na jednom kraju) dijete ima mogućnost da razvija ideju kako koristiti skuter i uže, odnosno kako se pozicionirati na skuter i doći do cilja. Time potičemo ideaciju, motorno planiranje. Dijete sa dispraksijom nema varijaciju igre te je vjerovatno da kad otkrije jedan način korištenja skejta neće istraživati druge načine korištenja. Dijete može leći na skejt u proniranom položaju, no možda neće znati kako se kretati njime te će “plivati u zraku” ostajući na mjestu. Djetetu treba dati dovoljno vremena da se organizira. Ako procijenimo da je vrijeme za pomoći mu u tome, tada ga prvo pitamo pitanja koja mu mogu pomoći da dođe na ideju kako se pokrenuti. Ako procijenite da bi mu dodatno trebali pomoći, tada verbalizirajte što mora uraditi da se pokrene ili ako dijete ne može slijediti verbalne upute tada mu priđemo fizičkim vođenjem (npr. uzmemo ga za ruke da uhvati uže da osjeti obrazac pokreta koji mora raditi da savlada aktivnost). Fizičko vođenje kroz ponavljanje mora blijedjeti te na kraju nestati. Neka djeca odmah nakon prvog vođenja usvoje aktivnost. No, tada dijete nije samo došlo na ideju i pitanje je što smo time dobili. Tada možemo u drugom krugu od djeteta tražiti da smisli drugi način kako se može voziti na skuteru bez da leži na njemu. Puštamo ga da samo dođe na ideju i da motorički isplanira kretanje. Dijete može na skuteru sjediti u turskom sjedu, na potkoljenicama i sl. Uz ovaj zadatak djetetu se obično ponudi još dodatan zadatak, ovisno o potrebama djeteta.Na primjer, na “STARTU” možete staviti brojeve, a na “CILJU” štipaljke i viseće uže. Zadatak djeteta bio bi uzeti broj, stati na skuter, povlačiti uže da bi se pokrenuo na skuteru do cilja, uzeti štipaljku te objesiti zadane brojeve po redu. Ovdje je bitna i kreativnost terapeuta.

Ovom aktivnosti (skuter, uže, brojevi) djelujemo na: praksiju, bilateralnu koordinaciju, rad u srednjoj liniji, pružamo proprioceptivni i vestibularni input, jačanje tonusa mišića, prepoznavanje brojeva te njihova redoslijeda, pažnju, finu motoriku

2. Skejt i štap sa gumenom polukuglom

“Veslanje” na skejtu uz pomoć štapa s gumenom polukuglom je sjajna aktivnost za djecu sa dispraksijom, a jedan od razloga je zbog prelaženja srednje linije tijela. Također se i ova aktivnost prilagodi djetetovim potrebama, pa tako možemo reći djetetu da na “STARTU” zapamti redoslijed imena životinja koje ćemo mu reći, a na “CILJU” prema istom tom redoslijedu da poreda njihove slike. Možete započeti sa dvije životinje, zatim dodavati, no treba paziti da dijete ima pozitivna iskustva, odnosno trebate “dozirati” informacije.

Ovom aktivnošću djelujemo na: proprioceptivni i vestibularni input, rotaciju trupa, prelaženje srednje linije, praksiju, bilateralnu koordinaciju, jačanje hvata, pamćenje, pažnju, jačanje tonusa mišića, prepoznavanje, prepoznavanje životinja

3.Osmica

Ovo je aktivnost iz Brain gyma (Lazy eight) koju možete kreirati na različite načine. Jedan od njih je da izradite cestu u obliku osmice te je položite ispred djeteta da gleda točno u centar osmice. Zatim jednom rukom uzme autić te ga vozi po cesti. Pri ovoj aktivnosti treba dobro promatrati kako dijete izvodi aktivnost. Moguće je da će pri toj aktivnosti pomaknuti osmicu u stranu ili rotirati trup u stranu gdje pomiče ruku. Na taj način izbjegava prijelaz srednje linije te to treba prevenirati. Ovu aktivnost možete i drugačije organizirati, odnosno cestu možete zalijepiti na zid da dijete u vertikalnom položaju izvodi aktivnost.

Ovom aktivnošću djelujemo na: prijelaz srednje linije, okulomotornu koordinaciju, praksiju, vizualno praćenje, održavanje pažnje

4.Školica

Da! Školica! Kao što već znate djeci sa dispraksijom je teško organizirati pokrete, odmjeriti potrebnu snagu koju moraju upotrijebiti te će ovdje naići na teškoće organiziranja uskakanja s jednom i s dvije noge u polja, te prejakog doskakanja i prejakog bacanja predmeta u cilj. Za to je zadužena propriocepcija. Djeca ne osjete dobro svoje tijelo te im je teško procjeniti koliku snagu upotrijebiti. Što se tiče uskakanja u polja, na početku možete krenuti da uskače u polje s obje noge (umjesto s jednom) te da pri skoku razdvoji noge u druga dva polja. Kad usvoji ovaj obrazac krenuti na usvajanje igre uskakanjem jednom nogom.

Ovom aktivnosti djelujemo na: praksiju, grubu motoriku, osvještavanje odmjeravanja potrebne snage (propriocepcija, svjesnost tijela), okulomotornu koordinaciju, prelaženje srednje linije, pažnju, prepoznavanje brojeva

5.Igra pljeskanja dlanovima

Sjednete jedno naspurot drugog te zajedno pljesnete dlanovima, zatim vi i dijete desnom pa lijevom pljesnete  dlanove.  Uz ovu igru odaberite pjesmicu koju dijete uči napamet  i svaki put kad provodite ovu aktivnost smanjite količinu teksta koji vi pjevate i prepustite djetetu jer na taj način potičemo pamćenje.

Ova aktivnost djeluje na: prelaženje srednje linije, okulomotornu koordinaciju, praksiju, pamćenje koraka igre, pamćenje pjesmice, socijalne vještine

Izvor slika:

  1. pixabay.com