govor

Razvoj govora

Najintenzivniji razvoj govora je razdoblje kroz prve tri godine djetetova života. Do kašnjenja, odnosno zastoja u razvoju govora može doći iz različitih razloga što može biti odraz djetetovih drugih sposobnosti kao što je motorika, socijalizacija, percepcija, pažnja, itd. Također, različita neurorizična stanja i sindromi mogu dovesti do odstupanja u razvoju govora. Govor zna biti pokazatelj odstupanja cjelokupna djetetova razvoja. Govor je samo jedna karika u području komunikacije. Danas sve više djece ima poteškoća na govorno-jezičnom području.

Dolje je opisan razvoj govora do 5.5 godina.