Nastavljamo sa prijedlozima aktivnosti za poticanje razvoja vještina vizualne percepcije 🙂 Pogledajte gornju sliku.. Možete li u gomili igrački pronaći ovčicu? Ako možete, za to su zaslužne vaše vještine vizualne percpecije, odnosno mogućnost da razlikujete predmete unatoč zbunjujućoj pozadini. U daljnjem tekstu navedeni su neki primjeri svakodnevnih aktivnosti, ali i igri koje se mogu kao i uvijek kombinirati sa aktivnim kretanjem djeteta ovisno o njegovim individualnim potrebama.

Vizuospacijalni odnosi

 • Neka vam dijete pomaže u svakodnevnim aktivnostima (npr. neka postavlja stol, sprema igračke, odnese prljavu odijeću u koš za rublje, i slično). Na taj način radi se odnosima u prostoru (u, na, ispod, itd.).
 • Make and break igra u kojoj sa vizualnog predloška mora i vizualno diskriminirati boje, ali i iz 2D prebaciti predložak u 3D dimenziju
 • Igre Lego kockama prema vizualnom predlošku (iz 2D u 3D dimenziju) (slika 1.)

Slika 1.

 • Na papiru napravite obrise različitih oblika, brojeva i slova koji nisu pravilno, odnosno ravno nacrtani već je jedno slovo npr. naopako okrenuto, oblik je rotiran, i slično. Dijete pravi predmet mora povezati sa nacrtanim slovom, brojem i oblikom (slika 2.)

Slika 2.

 • Ili vi sagradite od kocki oblik koji dijete mora iskopirati (slika 3.). Možete koristiti i spužvice izrezane na kockice ili plastične čaše.

Slika 3.

 • Igra sa strelicama; na podu možete sa izolir trakom napraviti strelice u različitim smjerovima (naprijed, natrag, lijevo i desno) dijete mora reći u kojem smjeru pokazuje strelica te tada mora skočiti u istom tom pravcu.
 • Možete staviti malu klupicu ispred djeteta i govoriti mu “Skoči na klupicu”, “Prođi ispod klupice”, “Skoči pored klupice”, …
 • Isto tako možete napraviti težu lopticu od npr.čarape ispunjenom rižom te dijete mora pokušati prema nalogu ubaciti lopticu u kantu, pored kante, na stolicu, ispod stolice i slično.

Razlikovanje predmeta od podloge

 • Uključite dijete u svakodnevne aktivnosti pa tako neka dijete u hrpi pribora za jelo pronađe vilicu, sam u ormaru pronađe npr.zelene čarape, u ruksaku pronađe bocu vode, i slično.
 • U kutiji punoj igrački neka dijete traži neku određenu igračku.
 • U pernici neka pronađe npr. žuti flomaster ili pom-pom koji ste ubacili u pernicu
 • Možete uzeti neku plišanu igračku te ju staviti u sobu ili kuhinju ili dnevni boravak te ju dijete mora pronaći .
 • Igra skrivača (nemojte se u potpunosti skriti).
 • Dok čitate knjigu možete svaku stranicu započeti tako da vi krenete uočavati i govoriti “Vidim nešto zeleno i crveno na slici” te dijete mora pronaći to što vidite i imenovati.

Vizualno zatvaranje

 • Na većim kockama (Lego ili drvenim), kartonu ili papiru možete napraviti neki oblik ili staviti sliku voća, životinje, stabla te razdvojite tu sliku na pola. Dijete mora prepoznati o čemu se radi kad vidi pola predmeta i pronaći drugu polovicu (slika 4.)

Slika 4.

 • Prekrijte do pola neki svakodnevni predmet (npr. olovku, četkicu za zube, žlicu) te dijete mora imenovati predmet
 • Na papiru nacrtajte pola npr. leptira. Dijete mora reći koja je to životinja te zatim dovršiti crtež tako da nacrta ostatak leptira.

 

Pomoćni izvori i slike:

www.funathomewithkids.com/2014/06/diy-portable-lego-kit-with-free.html

www.yourtherapysource.com/blog1/2017/11/17/big-shape-and-letter-puzzles

www.yourkidsot.com/blog/spatial-awareness-and-simple-blocks

www.yourtherapysource.com/freebutterflyblocks.html

www.pediastaff.com/blog/foundations-for-visual-perception-activity-ideas-1779