vizualna podrška

Vizualna podrška uz sličice

U radnoj terapiji sličice se koriste u različite svrhe kao vizualna podrška. Sličice koje prikazuju različite predmete, prostore, situacije mogu se koristiti, na primjer, za izradu rasporeda dnevne rutine, školskog rasporeda, rasporeda predmeta u prostoru, koraka aktivnosti, redoslijed aktivnosti, itd. 

Neka djeca bolje funkcioniraju ako imaju vizualno potkrepljenje te se na taj način lakše organiziraju, znaju što ih očekuje tijekom dana, koje su njihove obveze, lakše prihvaćaju promjene (npr. ako se iz vrtića nećete voziti autom već autobusom).

Terapeuti kroz terapiju često koriste sličice, osobito ako dijete nije organizirano ili nema ideju što želi raditi. Tada dijete samo izabire predmet, igru koju želi i “sastavi” si  tijek terapije (npr. prva igra je igra sa slagalicama, druga igra sa loptom, a  treća pecanje) koju će terapeut prilagoditi ovisno o djetetovim individulanim potrebama.  Tijekom terapije mogu se sastavljati i koraci poligonskih zadataka koje će dijete složiti u prostoru prateći redoslijed predmeta na slikama ili dijete može i samo složiti redoslijed poligonskog zadatka uz sličice  i postaviti ga u prostoru prateći slijed postavljenih slika.

Ako dijete ima problema sa prijelazima tijekom dnevnih aktivnosti, tada mu se uz sličice može sastaviti dnevni raspored aktivnosti koje će prikazati redoslijed njegovog dana ili što sve mora napraviti dok ne krene na igralište.

Ako se dijete teško snalazi u čitanju školskog rasporeda, tada se može pojedinačno slikati knjiga iz svakog predmeta, ispod slike napisati naziv predmeta i posložiti u raspored. Ako dijete ne uspijeva organizirati školsku klupu, odnosno ne zna gdje staviti knjige, gdje pernicu, tada se na školsku klupu isto mogu zalijepiti sličice preko kojih će dijete znati staviti knjige i pernicu.

Također možete zalijepiti slike na primjer u kuhinju kako bi dijete znalo gdje se koji predmet nalazi (npr. sliku čaše stavite na ormarić gdje držite čašu, a sliku mlijeka zalijepite na hladnjak). Isto tako možete organizirati igračke u kutije za spremanje uz slike.

Ako dijete ima poteškoća u pamćenju koraka nekih aktivnosti, tada se može slikati svaki korak aktivnosti i posložiti ga prema redoslijedu (npr. pranje ruku, pranje zubi,…).

vizualno koraci aktivnosti
koraci vizualna podrška

Za detaljnije informacije obratite se vašem radnom terapeutu 🙂

Izvori slika:

https://www.pinterest.com/pin/188377196887455682/

https://www.pinterest.com/pin/504895808195510215/

https://www.pinterest.com/pin/486670303462728483/

http://www.bystephanielynn.com