samoregulacija

Što je samoregulacija?

Gotovo svakodnevno se suočavamo sa situacijama gdje dolazi do izražaja naša samoregulacija. Zamislite se u situaciji da se vraćate umorni sa posla, a tramvaj je pun ljudi, vruće je, svako…

vizualna podrška

Vizualna podrška uz sličice

U radnoj terapiji sličice se koriste u različite svrhe kao vizualna podrška. Sličice koje prikazuju različite predmete, prostore, situacije mogu se koristiti, na primjer, za izradu rasporeda dnevne rutine, školskog rasporeda,…