RT aktivnosti u pedijatriji

Aktivnosti za poticanje razvoja vještina vizualne percepcije I.dio

Lea B.P.
Napisao Lea B.P.

Pogledajte gornju sliku. Koliko plavih kućica vidite? 3? Super! Točno ste odgovoili zahvaljujući vašim dobrim vizuoperceptivnim vještinama, odnosno vizualnoj diskriminaciji 🙂 U prošlom članku pisali smo o tome što je vizualna percepcija i u kojim svakodnevnim aktivnostima ima ulogu. Istina je da je jako teško navesti aktivnosti u svakodnevici, a da vizualna percpecija nema svoje mjesto. Sada ćemo govoriti i dati prijedloge za neke aktivnosti, igre koje potiču razvoj vještina vizualne percpecije.

U dolje navedenim aktivnostima osim vještina vizualne percpecije možemo raditi na drugim vještinama tako da dijete se aktivno kreće prostorom i sudjeluje u zadatku. Biti će motiviraniji, a i kroz kretanje djeca bolje usvajaju različite vještine i uče. Pa tako neke se igre mogu kombinirati sa poligonskim zadacima, iz viseće vreće u potrbušnom položaju (u kojem dodajemo izazov djetetu sa borbom protiv gravitacije, aktivnaciju ekstenzorne mišićne skupine, motoričko planiranje, proksimalnu stabilnost zglobova, vestibularni i proprioceptivni podražaj; sve ovisno o načinu rada iz vreće), sa ljuljačke (gdje će dijete morati mijenjati položaje tijela i motorički planirati planirati), sa skejta (u različitim položajima), i slično.

Vizualna diskriminacija i konstantnost oblika

 • Od kartona izradite oblike različitih veličina i boja (npr. jedan veći krug i jedan manji te dijete mora naskočiti na 2 ista oblika); ili od istih kartona pokaže se oblik koji se traži (npr. kvadrat) te možete štopati koliko djetetu treba da se organizira i pronađe 2 ista oblika
 • Twister sa oblicima
 • Pretraživanje predmeta po nalogu (npr. pronađi sve plave predmete)
 • Igra sa svakodnevnim predmetima (npr. ključ, žlica, vilica, četkica za zube)-na papiru možete iscrtati navedene oblike i dijete mora upariti predmet sa obrisom istoga
 • Pri stavljanju čarapa ili skidanju sa sušila neka dijete uparuje čarape
 • Od “pipe cleanera” napraviti neki oblik, slovo, broj i prema nalogu upecati oblik, ili ako imate ribice navesti koju boju ribice dijete treba uloviti
 • Na papiru napišite slova ili brojeve ili nacrtajte oblike različitih veličina te dijete mora naljepnicu nalijepiti na određeno slovo ili broj (slika 1.);  ili na karton od role papira isto tako možete napisati slova ili brojeve te dijete mora pretražiti određeno slovo i zalijepiti naljepnicu na njega (slika 2.).  Ili dijete ne mora lijepiti naljepnice već sa nekim markerom označiti (slika 3.). Isto tako dijete može staviti prst u boju (tempera, pečat) i ostaviti otisak prsta na traženom slovu ili broju.

  Slika 1.  Slika 2.  

   Slika 3.

 •  Na foliju sa zračnim mjehurićima možete zalijepiti papiriće sa bojama ili staviti slova (npr. po 2 ista slova koja su drugačije postavljena jedno je normalno napisano, a drugo obrnuto) (slika 4.)

   Slika 4.

 • Na vrhu papira možete nacrtati neke elemente koji su kompleksniji, a dolje na papiru ponoviti iste te elemente I dodati još druge elemente. Dijete mora pronaći par svakom element koji je nacrtan u vrhu papira (slika 5.)

Slika 5.

 

Vizualno sekvencionalno pamćenje i vizualna memorija

 • Pokažite djetetu sliku jaja sa dvije različite boje (npr. gornji dio jaja je žut, a donji je crven) zaklopite sliku te dijete mora zapamtiti i pronaći odgovarajuće dijelove jaja (ako želite još vremena između slaganja i zatvaranja slike dijete može napraviti neki dodatni zadatak npr. skoči kao zeko 5 puta pa onda složiti jaje prema viđenom i zapamćenom (slika 6.)

Slika 6.

 • Uzmite neke sličice voća, povrća ili životinja te ih poredajte u nizu okrenute prema dolje. Dijete treba okretati svaku sličicu i imenovati. Zatim zatvorite sve sličice ili djetetu prekrijte oči te je djetetov zadatak da  se prisjeti redoslijeda sličica.
 • Pokažite djetetu neku sliku koja ima više detalja, dajte mu malo vremena da prouči i pokuša zapamtiti što više predmeta i detalja sa slike. Tko je zapamtio više pobjeđuje!

U drugom dijelu, odnosno u idućem članku pogledajte primjere igri za vizuospacijalne odnose, vizualno zatvaranje i razlikovanje predmeta od podloge 🙂

 

Pomoćni izvori i slike:

theanonymousot.com/2013/02/01/pinned-on-pinterest-tested-in-therapy-test-pin-4/

www.pinterest.com/pin/815573813739504040/

www.theottoolbox.com/2016/06/visual-scanning-dot-marker-activity.html?m=1

www.pinterest.com/pin/196469602471209622/

engagingtoddleractivities.wordpress.com/2011/06/13/mix-and-match-patterns-with-plastic-eggs

eyecanlearn.com/perception/discrimination

www.pediastaff.com/blog/foundations-for-visual-perception-activity-ideas-1779

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.