Što je senzorna integracija i terapija senzorne integracije?

Što je zapravo senzorna integracija? Kako izgleda terapija senzorne integracije i koji su njeni principi? Tko ju može provoditi? Kako bi trebao izgledati prostor za provođenje terapije senzorne integracije? Što terapeuti očekuju od djeteta tijekom terapije? Puno je pitanja na koja ćete nadam se u tekstu pronaći odgovore. Senzorna integracija je neurološki proces koji organizira … Continue reading Što je senzorna integracija i terapija senzorne integracije?