Radna terapija u pedijatriji RT aktivnosti u pedijatriji

Radnoterapijski savjeti za prilagodbu aktivnosti pisanja

Mnogi učitelji sve više se susreću sa djecom koja imaju poteškoća sa aktivnosti pisanja kao što je neuredan rukopis, djeca previše jako ili previše slabo pritišću olovku o papir, ne poštuju razmak, spori su ili uopće ne znaju prepisati odnosno kopirati slovo ili oblik.  Tada bi se trebalo obratiti radnim terapeutima koji će procijeniti što možda dovodi do navedenih problema te dok dijete nastavlja na terapije kod njega učiteljima i roditeljima će dati savjete kako za to vrijeme prilagoditi aktivnost individualno o potrebama djeteta. Dolje su navedeni neki od radnoterapijskih savjeta za prilagodbu aktivnosti pisanja.

 

Ako dijete ima problema sa razmakom između riječi, tada se može koristiti štapić koji će postaviti nakon napisane riječi i zatim nastaviti pisati drugu riječ nakon završetka štapića, ili može dijete postaviti vlastiti prst između dvije riječi pomoću kojeg će lakše vidjeti koliko razmak mora biti.

Ako ne zna npr. pri pisanju pisanih slova snalaziti se u crtovlju, tada se donji dio crtovlja može obojati u žutu boju markerom kako bi dijete vidjelo do kuda ide malo slovo, a do kuda veliko. Postoje različite strategije za različite situacije u kojima terapeut mora biti i kreativan.

Ako dijete ima poteškoća sa hvatom olovke koji nije funkcionalan tada radni terapeut procjenjuje na koji način može i adaptirati olovku uz različite nastavke koji omogućuju djetetu funkcionalan hvat olovke. Ponekad je dovoljno da dijete piše sa skraćenom olovkom kako bi ju mogao pravilno držati.

Naravno prije svega dijete mora imati pravilnu posturu za vrijeme sjedenja (stopala na tlu, koljena presavijena na 90°, kut između bedara i trupa 90°, uspravna leđa, ruke položene na stolu da se ramena ne podiži ili da se dijete sagiba kako bi došlo do stola,..).

Također može se koristiti i kosa podloga čiji su benefiti opisani dolje na postavljenoj slici.

Neki od mogućih savjeta koje bi vam vaš radni terapeut mogao predložiti navedeni su na dolje postavljenoj slici (kliknite  na nju).

Izvor slika:

http://mrsgilchristsclass.blogspot.cz/2014/08/dont-forget-to-use-spaces-spaceman.html

blog.maketaketeach.com/strategies-for-improving-handwriting

http://www.thevisiontherapycenter.com/discovering-vision-therapy/bid/83804/Why-Your-Child-Should-Use-a-Slant-Board-for-Writing

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A-kid-drawing-or-writing.jpg

Pomoćni izvori:

http://helpforstrugglingreaders.blogspot.cz/2016/11/10-tips-to-help-children-with-dysgraphia.html

http://www.thevisiontherapycenter.com/discovering-vision-therapy/bid/83804/Why-Your-Child-Should-Use-a-Slant-Board-for-Writing

Ostavite komentar

Powered by themekiller.com